fbpx

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beschermingsbewind
Wanneer iemand lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is om financiële zaken te regelen. Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel en gaat via de rechtbank. Er wordt een bewindvoerder aangewezen die er voor gaat zorgen dat de financiën op orde worden gebracht en gehouden.

Beschikking
Een besluit van een overheidsorgaan dat schriftelijk is vastgelegd.
Belastingschuld
Een schuld met betrekking tot belastingen.

Beslaglegging
Een maatregel waarmee er een voorwerp of recht wordt afgenomen van de schuldenaar. Dit is met toestemming van de rechter. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een auto, inboedel of bankrekening.

Beslagvrije Voet
Het geld wat u nodig heeft om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Hier kan geen beslag op worden gelegd.

Betalingsvoorstel
De regeling tussen schuldeiser en schuldenaar dat een schuld in termijnen wordt afbetaald.

Bewindvoerder
De persoon die de financiën overneemt bij beschermingsbewind.

Deurwaarder
Een ambtenaar die dagvaardingen en andere exploten uitbrengt en zorgt voor ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen.

Faillissement
Wanneer uw schulden niet meer betaald kunnen worden kan de rechtbank u failliet verklaren. Lees meer op onze Faillissement pagina.

Finale Kwijting
Wanneer partijen niets meer aan elkaar verschuldigd zijn.

Inboedel
De spullen in en om je huis. Denk aan bijvoorbeeld een kast, bankstel, televisie en eetstoelen.

Incassobureau
Een bedrijf dat schulden int in opdracht van een schuldeiser.

Kantonrechter
Een alleensprekende rechter die zaken zoals overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken onder de 5000 euro behandelt.
Kindgebonden Budget
Een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar oud.
Kredietbank
Kredietbank Nederland stelt orde op zaken. Door leningen te verstrekken, door schulden te voorkomen of weg te werken, maar vooral door bij te dragen aan een gezonde financiële toekomst.
Leefgeld
Een bepaald bedrag dat nodig is voor een huishouden. Hier valt onder: eten, drinken en persoonlijke verzorging.
Loonbeslag
Wanneer er door de schuldeiser beslag wordt gelegd op het inkomen van de schuldenaar.
Minnelijk Traject
De poging van de schuldhulpverlening om een akkoord te bereiken met de schuldeisers.
Persoonsgebonden Budget (PGB)
Een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. PGB is er voor iedereen die vanwege een beperking, stoornis of aandoening meer zorg dan gebruikelijk nodig heeft.
Schuldbemiddeling
Schuldbemiddeling is het oplossen van schulden, door het bemiddelen tot een regeling met schuldeisers
Schuldeisers
De schuldeiser, of crediteur, is de persoon of instantie die een vordering heeft op de schuldenaar.
Schuldenaar
De schuldenaar, of debiteur, is de persoon met schulden
Schuldhulpverlening
Alle manieren van het helpen bij het oplossen van schulden is schuldhulpverlening
Schuldsanering
Een schuldsanering is het oplossen van schulden door het verstrekken van een saneringskrediet. Met dit krediet worden de schuldeisers direct afbetaald. De schuldenaar moet dit nieuwe krediet gedurende de looptijd van de schuldregeling aflossen bij de schuldhulpverlenende instantie.
Sociaal Minimum
Het sociaal minimum is het bedrag dat je ten minste nodig hebt om in jouw levensonderhoud te kunnen voorzien. Als jouw totale gezamenlijke inkomen lager is dan het sociaal minimum , dan heb je mogelijk recht op een toeslag op jouw inkomen.
Vrij Te Laten Bedrag (VLTB)
Het berekende maandbedrag dat nodig is voor levensonderhoud en voor betaling van de vaste lasten. Dit bedrag wordt berekend volgens de Recofa methode (= Rechters Commissaris in Faillissementen) en wordt in het minnelijk en wettelijk traject gebruikt.
WNSP
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen regelt de toetreding voor mensen met financiële problemen om via de rechter tot schuldsaneringsregelingen te komen met schuldeisers. Met het doel om weer schuldenvrij te komen.

Direct hulp nodig met uw schulden?

Wij kunnen u binnen 24 uur helpen! Wacht nooit te lang met schulden.

Waarom kiezen voor ons?

Geen wachttijden, u wordt direct geholpen.

Al 12,5 jaar ervaring in het oplossen van schulden

Vrijblijvend persoonlijk advies over uw situatie

Wij onderhandelen met de schuldeisers

Direct hulp nodig met uw schulden?

Wij kunnen u al binnen 24 uur helpen!