fbpx

Privacyverklaring

Schuldsanering Nederland
Om uw opdracht aan ons naar uw tevredenheid te kunnen uitvoeren, slaan wij gegevens van u. Daar maken we geen geheim van. Lees hieronder méér over welke gegevens wij van u (en eventuele partner) opslaan en hoe wij die gebruiken.

Wat is de AVG?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. De AVG is in vergelijking met de Wet Bescherming Persoonsgegevens een stuk strenger voor organisaties.

Wij leggen onderstaande persoonlijke gegevens van u
vast (* = idem voor eventuele partner

– Geslacht *
– Voorletters *
– Voornamen *
– Tussenvoegsel(s) *
– Achternaam *
– Burgerservicenummer *(uitsluitend voor correspondentie met de Belastingdienst, CJIB en het
aanvragen van bankrekening voor budgetbeheer.)
– Geboortedatum *
– Geboorteplaats *
– Huidige woonadres inclusief postcode en woonplaats
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Nationaliteit *
– Bankrekeningnummer (Iban) *
– Gezinssituatie
– Soort Identiteitsbewijs *
– Nummer Identiteitsbewijs *
– Plaats van Afgifte *
– Geldig tot *
– Naam, Geslacht, Voornamen, Geboortedatum, Inwonend Ja/Nee van eventuele kinderen * – Naam werkgever *
– Contactpersoon Werkgever *
– Adres werkgever inclusief postcode en plaats *
– Telefoonnummer *
– Emailadres *

Wij leggen onderstaande financiële gegevens van u (en eventuele partner) vast

– Alle mogelijke vormen van inkomen en uitgaven

Wij leggen onderstaande gegevens van de schuldeisers
van u (en eventuele partner) vast:

– Naam schuldeiser, dossierkenmerk, eventuele opdrachtgever, emailadres, postadres inclusief postcode en plaats, openstaand bedrag, rekeningnummer

Wij leggen onderstaande gegevens van de, door ons maandelijks te voldoen, financiële verplichtingen van u (en eventuele partner) vast

– Naam verplichting, dossierkenmerk, emailadres, postadres inclusief postcode en plaats, openstaand bedrag, rekeningnummer

Waarom leggen wij de gegevens vast?

Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om uw opdracht aan ons naar behoren te kunnen uitvoeren en te communiceren met betrokken derden (werkgever, schuldeisers en maandelijkse financiële verplichtingen).

Welke gegevens geven wij door aan derden?

Alléén de gegevens die nodig zijn om de informatie te krijgen die nodig is om uw opdracht aan ons naar behoren te kunnen uitvoeren.

Wat zijn uw rechten?

Het is goed te weten dat u het recht heeft uw gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen aan derden of te laten anonimiseren.

Wat is verder goed om te weten?

Uw gegevens worden gebruikt om te communiceren met werkgever(s), schuldeiser(s) en andere instellingen zoals uw maandelijkse financiële verplichtingen.
Beveiliging van uw gegevens heeft onze hoogste prioriteit maar wij merken wel op dat wij afhankelijk zijn van derde partijen (softwareleveranciers).
Alle medewerkers van Schuldsanering Nederland zijn op de hoogte van de wijze waarop wij omgaan met privacy.
Al onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Indien er anderen dan onze medewerkers inzage hebben gehad in uw persoonlijke gegevens dan wordt dit geregistreerd.
Al uw gegevens worden automatisch zeven jaar na eerste vastlegging geanonimiseerd op 31 december van dat jaar. Deze termijn komt overeen met de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst.